(2) جملات زیبا

hamid451
hamid451
Sep 14, 2012, 4:20 AM |
27

 

از لباس کهنه ات خجالت نکش

از افکار کهنه ات شرمنده باش . . .

(انیشتین)

 

 

هنگامی که کسی آگاهانه تو را نمی فهمد

خودت را برای توجیه خسته نکن . . .مرگت درست از لحظه یی آغاز می شود که 
در برابر آن چه مهم است ،سکوت می کنی . . .

(مارتین لوتر کینگ)

 

 

کسى که کردارش او را به جایى نرساند ،

افتخارات خاندانش او را به جایى نخواهد رسانید . . .

 

 

خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد

بلکه کسی است که با مشکلاتش مشکلی ندارد . . .

 

بی شعوری یعنی لطف دیگران را وظیفه ی آنان پنداشتن . 

 

 

اون که زیباست می خنده و اونکه می خنده زیباست

حق انتخاب با شماست . . .

 

 

سیلی واقعیت رو

درست اون وقتی می خوری

که وسط زیباترین رویا هستی

 

 

 

 ابن سینا: من در میان موجودات از گاو خیلی می‌ترسم. زیرا عقل ندارد و شاخ هم دارد!


لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود،
شکست دهد. -نارسیسمدت ها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، خیلی کثیف می‌‌شوی و مهم‌تر
آنکه خوک از این کار لذت می‌برد. -جورج برنارد شاوهر شکلی از حکومت محکوم به نابودی با افراط در همان اصولی است که بر آن

بنا نهاده شده است
"
ویل دورانت"
وقتی داری بالا میری مهربان باش و فروتن، چون وقتی که داری سقوط میکنی از
کنار همین آدم ها رد میشی