دسیسه ای تازه از برنامه پرگار برای منافع ملی ایران

hamid451
hamid451
Jan 8, 2013, 12:44 AM |
2
و بار ديگر برنامه پرگار  بی بی سی برای منافع ملی ایران دسیسه ای تازه چیده است
این برنامه که چند ماه پیش با دعوت از خانم شادی صدر که با اون بیانیه و ملت خواندن اقوام ایرانی، دشمنی خود را با تماميت ارضي و يكپارچگي ملت ایران ثابت کرد. این بار با دعوت از عناصر ضد ايراني و تجزيه طلب عرب و وابسته به گروهك تروريستي موسوم به «الاحواز (!!!!)» که هنوز یاد و زخم عملیات تروریستی این گروهك پليد از ذهن مردم خوزستان و عربهای ایران نرفته است قصد دارد دوباره با سياه نمايي و ياوه سرايي و ناديده گرفتن ضديت اين حكومت كثيف با كل نمادهاي ايراني و فرهنگ باستاني ايران و همچنين ستم مذهبي و ملي به همه ايرانيان و به بهانه حمايت از حقوق عرب‌هاي ساكن ايران، تمامیت ارضی ایران زير سؤال ببرد و القا كند كه ايرانيان، اعراب ايراني را كه سال ها در ايران به خوبي زندگي كرده اند، مورد ظلم و ستم روز افزون (!!!) قرار مي دهند.

و نظر یک هم وطن اهوازی
: من به عنوان يك اهوازي هشدار مي دهم كه اجازه نمي دهيم با اين دسيسه چيني ها براي ما تعيين تكليف ها بكنيد. مادر نزاييده است كه براي تماميت ارضي ايران و استان كهن خوزستان تعيين تكليف و رأي گيري كند ...عرب‌هاي ايران‌دوست برادران و هم وطنان عزيز و خون گرم ما هستند و نخواهيم گذاشت با اين شيادي ها و سياه نمايي ها آن ها را اغفال كنيد. بسياري از عرب هاي ايراني در ادارات دولتي و نيروهاي نظامي فعاليت مي كنند و حافظ كيان مملكت هستند و فريب اين شيادي ها را نمي خورند .... هنوز ما هستيم ... زنده باد ايراني ... زنده باد خوزستان متحد ... پاينده ايران.