کشف قبر های سه هزار ساله در کردستان

hamid451
hamid451
Jan 8, 2013, 7:48 AM |
0


در حين عمليات تعريض جاده مسير شهرک حسن آباد- سنندج، 5 قبر
تاريخي کشف شدند. 30-8-1387 مسئولان سازمان ميراث فرهنگي و
گردشگري کردستان طبق کارشناسي هاي اوليه، قدمت اين قبرها را 3
هزارسال تخمين زدند. در اين قبرستان كه مردگان به صورت چمباتمه‌اي دفن شده اند، اشيائي همچون نيزه هاي جنگي، دست بند مفرغي و کاسه هاي سفالي نيز کشف شده است. شاهدان عيني که در ساعات ابتدايي کشف اين گورها قادر به ديدن آنها شدند، اظهار مي دارند که يکي از اين قبرها مربوط به يک پادشاه مي باشد اين جسد به صورت سالم در يک تابوت قرار داده شده که لايه ي بيروني آن را سرب و ساروج و لايه ي داخلي آن طلاکاري شده است. طول اين تابوت دقيقاً به اندازه ي طول جسد مي باشد. در کنار سر اين جسد يک(يا دو) جعبه ي طلايي و با محتويات اشيايي از جنس طلا، در کنار آن يک نيزه و در روي سينه و ميانه ي بدن آن دو شيه، يکي به شکل ماهي و ديگري به شکل عقاب قرار دارند. روي اين دو صفحه کلماتي به زبان ميخي حک شده است. همچنين در پشت سر جسد و بر ديواره ي تابوت، تصويري حک شده ديده مي شود. نکته ي قابل توجه در اين جسد، سالم بودن جسم است. اين جسد حتي به شيوه ي موميايي هاي کشف شده در پارچه ي قرار داده نشده و با اين وجود تمام نقاط آن کاملاً سالم مانده اند. تصاوير مربوط به چهار جسد ديگر در تلويزيون محلي کردستان پخش شده، اما تصوير مربوط به اين پادشاه تاکنون در تلويزيون ملی و شبکه ي محلي کردستان پخش نشده است. به گفته ي مردم محلي، با توجه به اينکه سرقت آثار تاريخي کردستان همواره از سوي بعضي مسئولين صورت گرفته است، اين نگراني وجود دارد که اين جسد نيز همچون موارد ديگر به سرقت برود. قبرستان کشف شده در فاصله 500 متري تپه باستاني زاگرس سنندج قرار دارد که در فهرست آثار ملي ثبت شده است تصاويري از موميايي بي نظير پيدا شده در منطقه حسن اباد سنندج احتمال مي رود اين موميايي متعلق به دياکو پادشاه ماد مي باشد متاسفانه تا کنون هيچ گونه اطلاعي از سرنوشت اين موميايي در دست نيست. دیاآکو که بود؟ دیاآکو را اولین پادشاه ایران مینمامند،گفته میشود او وقتی به پاد شاهی رسید شهر همدان (هگمتانه آنروزگار) را پایتخت خویش قرار داد. وی دستور ساخت هفت دیوار تودرتو و استوار را در همدان داد که درون این دیوارها باغ و بیشه و بوستان فراوانی پدید آوردند. این سازه شگفت‌انگیز پایتخت ایران آن روزگار بود. دیاآکو 53 سال پادشاهی کرد. بنا به اظهار نظر شاهدان موميايي توسط يک هليکوپتر ناشناس به محل نامعلومي انتقال داده شده است.. سازمان ميراث فرهنگي در موزه فقط چند تکه استخوان را نشان عموم مردم داده اند و فقط به اين اکتفا کرده اند ولي تصاوير گرفته شده خلاف ان را نشان مي دهند تابوت پيدا شده تمام از طلا پوشيده شده بوده است ...

------------------------------------------------

اگر یک مقدار مسئولین عرق ملی داشته باشند برای حفظ آثار باستانی کشورتلاش می کنند 

نه اینکه خودشون عامل فروش به کشور های دیگر باشند

اگر در توانم بود آثار باستانی ای که می خواهند به کشور های خارجی بفروشند را ،  خودم میخریدم تا این آثار را در داخل وطنم نگه داری کنم

یا لااقل این آثار در زیر خاک بمانند خیلی بهتره تا اینکه آقازاده ها یا ... این اشیا را بفروشند