داستان جالب و کوتاه : وینستون چرچیل

hamid451
hamid451
Feb 6, 2013, 3:35 AM |
0

داستان جالب و کوتاه  وینستون چرچیل
از وینستون چرچیل پرسیدند:
آقای نخست وزیر، شما چرا برای ایجاد یک دولت استعماری و دست نشانده به آنسوی اقیانوس هند می روید و دولت هند شرقی را بوجود می آورید، اما این کاررا نمی توانید در بیخ گوش خودتان یعنی در ایرلند که سالهاست با شما در جنگ و ستیز است انجام دهید ؟

وینستون چرچیل بعد از اندکی تامل پاسخ می دهد:
برای انجام این کار به دو ابزار مهم احتیاج هست
این دوابزار مهم را درایرلند دراختیار نداریم .

سوال می‌ شود: این دو ابزار چیست؟

چرچیل در پاسخ می گوید:
اکثریت نادان و اقلیت خائن.