ایسلند

ایسلند

hamid451
hamid451
May 26, 2013, 11:37 AM |
17
چرا جرم و جنایت در ایسلند بسیار نادر است؟

کشور ایسلند جزیره ای است در شمال اقیانوس اطلس با ٣٠٠ هزار نفر جمعیت و دسترسی آسان به اسلحه گرم، اما این کشور دارای کمترین آمار جرم توام با خشونت در جهان غرب است.

به گزارش بی بی سی، اندرو کلارک، یک دانشجوی حقوق آمریکایی که برای تحقیق در خصوص آمار بسیار پایین جنایت در ایسلند به آن کشور رفته می گوید خیال مردم چنان از لحاظ ایمنی آسوده است که کودکان به راحتی و بدون نظارت و سرپرستی در خیابانها یا اماکن عمومی وقت صرف می کنند.

به موجب یک تحقیق سازمان ملل متحد در سال ٢٠١١ در خصوص قتل، نرخ قتل در ایسلند بین سالهای ١٩٩٩ تا ٢٠٠٩ هرگز بالاتر از ١.٨ نفر در یکصد هزار نفر جمعیت نبوده است.این در حالی است که نرخ قتل در ایالات متحده آمریکا در همان دهه چند برابر ایسلند بوده است.
به عنوان نمونه، در سال ٢٠٠٩ در ایسلند یک قتل انجام گرفت، در دانمارک ٤٧ قتل، در بریتانیا ٧٢٤ قتل، در آمریکا ١٥٢٤١ قتل و در برزیل ٤٣٩٠٩ قتل.

اما دلیل پایین بودن آمار جرم و جنایت در ایسلند چیست؟

یافتن یک جواب صریح و همه جانبه به این سوال مشکل است اما اولا می توان گفت که اختلاف طبقاتی در ایسلند وجود ندارد و لذا میان طبقات مختلف اجتماعی تنش وجود ندارد.

نتایج یک تحقیق در خصوص نظام طبقاتی ایسلند - که البته جامع نبوده است - نشان می دهد که تنها ١.١ درصد از جمعیت آن کشور خود را متعلق به طبقه بالا توصیف می کنند و تنها ١.٥ درصد از جمعیت خود را از طبقه پایین جامعه تلقی می کنند.


بیورگوین سیگوردسون، نماینده پارلمان ایسلند که پیشتر رهبر ائتلاف سوسیال دموکراتها بوده است می گوید مساوات و عدالت اجتماعی بزرگترین دلیل پایین بودن آمار جرم در این کشور است.

سیگوردسون می گوید "اینجا فرزندان ثروتمندترین افراد با فرزندان مردم عادی به یک مدرسه می روند."

او همچنین گفت که نظام آموزشی و رفاه اجتماعی ایسلند مروج مساوات بوده اند.


آمار یک موسسه تحقیقاتی وابسته به دانشگاه سیدنی حکایت از آن دارد که در ایسلند حدود ٩٠ هزار قبضه اسلحه وجود دارد، یعنی سه اسلحه برای هر ده نفر جمعیت.

اما علی رغم این که دسترسی به اسلحه در ایسلند گسترده و آسان است، استفاده از اسلحه به عنوان ابزار جرم و جنایت در آن کشور بسیار نادر است.

پلیس ایسلند هم غیر مسلح است. تنها یک واحد مسلح پلیس در کل این کشور جواز استفاده از اسلحه دارد و آن واحد به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.

دسترسی به اسلحه در ایسلند گسترده و آسان است
اما استفاده از اسلحه به عنوان ابزار جرم و جنایت بسیار نادر استاستفاده از مواد مخدر و روانگردان هم در ایسلند رواج ندارد. یک گزارش سازمان ملل متحد در خصوص مصرف مواد مخدر و روانگردان حکایت از آن دارد که در میان افراد ١٥ تا ٦٤ ساله استفاده از کوکائین، انواع آمفتامین‌ها و همچنین قرص اکس محدود به حدود دو درصد از جمعیت است.

سنت سیاسی رایج در ایسلند سیاست پیشگیری از جرم است.

دلیل نهایی پایین بودن آمار جرم و جنایت در ایسلند هر چه که باشد، مطالعه نظام اجتماعی آن کشور برای کشورهای دیگری که به دنبال یافتن راه حل برای مشکل بزهکاری خود هستند، قطعا مفید فایده خواهد بود.