جـهانی را در یک بـطری ببـینیـد/in the small bottle..interesting

javadnejati9821
javadnejati9821
Dec 26, 2011, 1:28 PM |
2


 

جـهانی را در یک بـطری ببـینیـد !


یک هنرمند ژاپنی بنام Akinobu ماکت جلوه هایی از دنیای شگفت انگیز اطرافش را در کوچکترین حد ممکن و درون بطری های کوچک قرار داده است. از ملاقات یک زوج عاشق در پارک گرفته تا دایناسورهای فسیل شده نمونه هایی از کارهای اوست...
منبع: پرشین استار