(1)با جنبه ها وارد شن..

javadnejati9821
javadnejati9821
Dec 1, 2011, 2:42 PM |
0

 

سلامتی پوشک، که هیچ‌وقت تو بچگی پشتمونو خالی نکرد!


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

ما که ۸/۸/۸۸ ازدواج نکردیم، ۱۱/۱۱/۱۱ هم باز ازدواج نکردیم،
صبر کنیم تا ۹/۹/۹۹ شاید فرجی شد
(درد دل دو دختر دم بخت )


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 اتل متل گلابى دوست دارم حسابى / یه روز با خرج خودت می برمت کبابى !


 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گاز چیست ؟
اوج محبت حیف نون به همسرش که گاهی موجب قطع عضو می گردد !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تعمیرات مدل ایرانی‌:
۱-درشو باز کردن و فوت کردن.
۲-زدن(مثل تو سر تلوزیون زدن).
۳-کامل باز کردن و دوباره بستن.
۴-محکم تکون دادن !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هیچکس حق نداره از طرفش بپرسه “تو برا من چی‌ کار کردی؟”
تو ۶ میلیارد انسان تورو پیدا کرده، دیگه چیکار کنه !؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگه زنها دنیا رو می‌گردوندن
هیچ جنگی وجود نداشت !
فقط چندتا کشور باهم قهر بودن و حرف نمی‌زدن !!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دختر:بابا می تونم برم پیش دوستم درس بخونم؟
بابا : نه نمیشه برو اتاقت درس بخون.
دختر:چرا آخه بابا؟
پدر:واسه اینکه سالها پیش مامانت هم میومد پیش من درس بخونه !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

میدونی اولین عوارض جانبی بعد یک شکست عشقی چیه ؟!
در آوردن گوشی از حالت Silent !!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یه عده هستن که اگه شده باید براشون آژانس هم بگیری
که سریعتر از زندگیت گم شن بیرون… !!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به سلامتی مگس که یادمون داد زیاد که دور کسی بگردی آخرش میزنه تو سرت !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی فیلم عروسیم رو از آخر به اول می بینم خیلی حال می ده
زنم حلقه اش رو در میاره می ده به من و می ره خونه باباش !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کلاْ افرادی که ازدواج می کنند دو دسته اند:
آنهایی که از جانشان سیر شدند
و آنهایی که قصد جان دیگری را دارند!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تو جهان تمام باد و طوفان‌ها اسم دارن
تو ایران تنها بادی که اسم داره باد معده است  !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگه ورزشی به نام “سگ دو” جز مسابقات المپیک ۲۰۱۲ بود
حتما ما ایرانیا می تونستیم خودی نشون بدیم!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

این روزها تی اگر خون هم گریه کنی
عمق همدردی دیگران با تو یک کلمه است : آخی” !