(3)با جنبه ها وارد شن..

javadnejati9821
javadnejati9821
Dec 1, 2011, 2:59 PM |
0

استاد به ترکه میگه با (اشکال )جمله بساز میگه:خواهرتو بیار بوسش کنم 
استاد میگه :اینکه اشکال نداره. 
ترکه میگه پس مادرتم بیارSmile

 

ﺁﺧﻮﻧﺪﻩ ﺗﻮﯼ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ 
ﮐﻨﺎﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ﺷﻮﺧﯿﺶ ﮔﻞ 
ﻣﯿﮑﻨﻪ:ﺷﻤﺎ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺶ ﺗﻮ 
ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ 
ﻫﺎﺗﻮﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻦ؟ 
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ:2ﺳﺎﻝ ﺻﺒﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺍﮔﻪ 
ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﮔﺮﻧﻪ 
ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﯿﻤﺸﻮﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﯿﻪ

 

نصیحته لره به پسرش؛تا وقتی زور داری از عقلت استفاده نکن؛

 

دوتا بچه تومطب دکتر بودن..یکیشون گریه میکرد...اون یکی پرسید:چرا گریه میکنی؟گفت:ازمایش خون دارم..میخوان واسه ازمایش انگشتم رو ببرن...یه دفعه پسر بچه دومی زد زیر گریه....گفت تو چرا گریه میکنی؟گفت: اخه من ازمایش ادرار دارم.

 

مشترک مورد نظر حرکت زشت شما را در حمام دیدیم. 
حمام دستشویی نیست. 
همراه اول هیچکس تنها نیست...

 

 غضنفر می ره امتحان رانندگی، افسر بهش می گه حرکت کن. غضنفرمی زنه دنده عقب! افسر میپرسه چرا دنده عقب می ری؟ می گه می خوام خیز بگیرم!

 

به ترکه میگن دوست داری بچه ات پسر باشه یا دختر؟ میگه فرقی نمیکنه ، سالم باشه ، سگ باشه

 

 ﺗﻬﺮﻭﻧﯿﻪ ﻭﺍﺳﻪ 
ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯿﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻮ 
ﺁﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ، ﺯﻧﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﯿﺸﺴﺖ 
ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ ﭘﺮﯾﺪﻡ ﺭﻭﺵ. ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯿﻪ ﻣﯿﮕﻪ: 
ﺷﯿﺮﯼ ﺁﺑﻢ ﺑﺎﺯ ؟!؟!

 

پرداخت یارانه ها در رشت به علت پیدا نکردن سرپرست خانوار لغو گردید

 

 بابا نوئل بهم گفت : بین گل و گلدون یکی رو انتخاب کنم منم گلدون رو انتخاب کردم 

چون میخواستم تو رو توش بذارم .... آخه تو بهترین کود دنیائی !!!

 

ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ )ﺭﻩ ( 
ﮔﻔﺖ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺭﺍ ﺧﺪﺍ ﺍﺯﺍﺩ ﮐﺮﺩ ﺑﺴﯿﺠﯽ 
ﻣﯿﮕﻪ ﺗﻒ ﺗﺮﻭﺕ ! ، ﭘﺲ ﻣﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﻨﮕﺮ 
ﮎ..ﻥ ﻣﯿﺪﺍﺩﯾﻢ !!!!

 

یارو زنگ میزنه به مخابرات میگه: آقا ببخشید سیم تلفن ما خیلی بلنده، اگه میشه لطف کنید از اون طرف یه کم بکشیدش !

notice:just for laugh..