دلم دریاچه ی غم شد دوباره / قد آیینه ها خم شد دوباره

javadnejati9821
javadnejati9821
Dec 1, 2011, 2:28 PM |
0

عالم ، همه خاک کربلا بایدمان

پیوسته به لب ، خدا خدا بایدمان

تا پاک شود ، زمین ز ابنای یزید

همواره حسین ، مقتدا بایدمان . . .