اس ام اسهای محرمی

javadnejati9821
javadnejati9821
Dec 1, 2011, 2:40 PM |
0

يقين دارم ز قرآن سر بريدند.


هم از دين هم ز ايمان سر بريدند


اگر چه آب مهر مادرت بود

تورا با کام عطشان سر بريدند

...

حلال جميع مشکلات است حسين


شوينده ي لوح سيئات است حسين


اي شيعه تو را چه غم ز طوفان بلاست


جائي که سفينه النجاه است حسين

.

.

.

دل را اگر از حسين بگيرم چه كنم


بي عشق حسين اگر بميرم چه كنم


فردا كه كسي را به كسي كاري نيست


دامان حسين اگر نگيرم چه كنم

.

.