از دست ندین..جالبه!!

javadnejati9821
javadnejati9821
Dec 17, 2011, 9:55 AM |
5 


بله، همونطور که شما دوستان متوجه شدید طراح و خالق این نقاشی با ظرافتی خاص
ارتباط نزدیک ترین فاصله را به دورترین نقطه به تصویر کشیده که هرچند نمیشه اون رو
در ردیف تصاویر هنری بحساب آورد ولی گویای نوعی خلاقیت منحصربفرد است
که شاید کمتر هنرمندی از این زاویه اون رو مد نظر قرار داده باشد