the most viewed pictures on internet!see them..real..

javadnejati9821
javadnejati9821
Jan 2, 2012, 12:38 PM |
0

تصاویر زیر بیشترین بازدید در صفحات اینترنتی را داشته است.

به گزارش «24»، از میان میلیونها تصاویر که روزانه در اینترنت منتشر می شود بعضی حیرت و شگفتی بازدیدکنندگان را موجب می شود. تصاویر زیر در سال 2011 بیشترین تعداد واکنش از سوی بازدیدکنندگان صفحات وب را در برداشته است.
 in philippine 

 

 کرکودیل عظیم الجثه در فیلیپین
 

 


دود شاتل فضایی
    fume of space shuttle


 
 دریاچه جوشان
    scalding lakeرعد و برق روی برج ایفل
 لحظه بلعیدن غواص توسط نهنگ