I want to free the group / Я хочу, чтобы освободить группу

I want to free the group / Я хочу, чтобы освободить группу

HumbetovOFFICIAL
HumbetovOFFICIAL
Sep 1, 2016, 4:24 AM |
0

русский:

Во-первых, привет! Я сам ищу группы. Для суперадминистратор. Если вы хороши, люди пишут мне и скажи мне ... Я жду открытия группы

azerice:

Əvvəlcə salam! mən özümə qurup axtarıram. Super Admin olmaq üçün. Əgər yaxşı adam varsa mənə qurup açaraq mənimlə yazsın... Sizi gözləyirəm

türkçe:

öncelikle selam! ben kendime qurup arıyorum. Super Admin olmak için. Eğer iyi bir adam varsa bana qurup açarak bana yazsın ... Sizi bekliyorum

engilsh:

First, hello! I myself am looking for the group. To Super Admin. If you are good, people write me and tell me ... I'm waiting for the opening of the group

中國:

首先,你好!我自己在找的組。以超級管理員。如果你是好,人寫信給我,告訴我...我在等集團開通

العربية:

أولا، مرحبا! وأنا شخصيا أتطلع للمجموعة. إلى المشرف المتميز. إذا كنت جيدة، الناس يكتبون لي ويقول لي ... أنا في انتظار لافتتاح مجموعة


Translated by: Humbetov