پدر

Comments


 • 3 years ago

  DanaAxel

  یه بار تو خوابگاه دانشجویی یکی از دوستان اومده بود اتاقمون. بنده خدا مدتی بود پدرش رو از دست داده بود. من حواسم به این مساله نبود و یه نوار گذاشته بودم داشت اینو میخوند

  باز پدر آمد و باز عطر خوش نان رسید

  باز پدر معنی آرامش و ایمان رسید

  حواسم نبود یهو دیدم رفیقم پکر شده مثل شوکه شده ها، تازه متوجه شدم چه گندی زدم

 • 3 years ago

  BEHNAM136

  وقتی یه پدر دستای چروکیده و خسته شو به سرت میکشه و یه بوست میکنه خستگی تموم دنیا از یادت میره،

  بوس بده باباSurprised

 • 3 years ago

  BEHNAM136

  سایه ای بود و پناهی بود و نیست
  لغزشم را تکیه گاهی بود و نیست

  سخت دلتنگم کسی چون من مباد
  سوگ حتـی قسمت دشمن مبــاد

  بــاورم نیست این من نـابــاورم
  روی دوش خویش او را می برم

  مـی بـرم او را که آورده مـــــرا
  پاس ایامـــی که پرورده مـــــرا

  می برم درخاک مدفونش کنـــم
  از حساب خویش بیرونش کنـــم

  مثل من ده ها تن دیگـــــر به راه
  جامه هاشان مثل دل هاشان سیاه

  منتظــــر تا بارشان خالی شــود
  نــوبت نشخـــوار و نقالی شــود

  هــرکسی هم صحبتـی پیدا کند
  صحبت از هــر جا بجز این جا کند

  دیدنش سخت است و گفتن سخت تر
  خوش به حالت ،خوش به حالت ای پدر

 • 3 years ago

  DanaAxel

  یه کلیپ هستش که یه پدر پیر توی پارک از پسر بزرگش میپرسه این (گنجشک) چیه؟ چند بار میپرسه پسره جواب میده تا بار سوم که پسره عصبانی میشه با اخم میگه گنجیشکه دیگه چند بار بگم؟...بعد پدره بلند میشه میره... دفتر خاطراتشو میاره... توش نوشته بود وقتی پسرش 3 ساله بود 21 بار میپرسه بابا این چیه؟ باباش هر بار با عشق و علاقه میگه گنجشکه پسرم

  اشک آدم درمیاد، بایست دست پدر و مادرو بوسید

  عاشق اون کلیپم

 • 3 years ago

  Somayeh_Kh

  vaghean shere zibaee bud!

  mamnun

  pedaaaaaaaaar!

Back to Top

Post your reply: