نظر تو بگو

kalantar20
kalantar20
Jul 16, 2014, 2:36 AM |
5

تارزان لخت بود...
سیندرلا ۱۲ شب به بعد میومد خونه...
پینوکیو دروغ میگفت...
بتمن با سرعت بالای ۳۰۰ مایل بر ساعت رانندگی میکرد...
سفیدبرفی توی یه خونه با هفت تا مرد زندگی میکرد...
پس تقصیر ماها نیست!! الگوهامون مورد داشتن..
ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﯾﻢ ﺑﺎﻭﺭﮐﻨﯿﻢ ﻣﻠﻮﺍﻥ ﺯﺑﻞ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ
ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﺩ ماري جوانا ﺑﻮﺩ
ﺍﺧﻪ ﮐﺪﻭﻡ ﺑﺮﮒ 7 ﭘﺮﯼ
ﺍﺳﻔﻨﺎﺟﻪ ﺑﻌﺪﺷﻢ ﮐﺪﻭﻡ ﺍﻻﻏﯽ ﺗﻮ ﭘﯿﭗ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ
ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ
تازه کدوم اسفناجي انقد انرژي زاست؟؟
گولمون زدن
عموی سوباسا هم عموش نبود دوست پسر مادرش بود!
نامردا با دروغ روحمون و نابود کردن........