عدالت یا آزادی؟

kamlansom1ls
kamlansom1ls
Jan 2, 2010, 11:37 PM |
1

به نظر شما کدوم باید هدف یک جامعه باشه؟؟

 

شاید بگید هر دو تا خوبه و با هم این چه سوال مسخرهای هست

ولی به نظر من دلیل اصلی افت جوامع اسلامی همینه عدالت!!!!

میدونستید افلاطون تو کتاب جمهور ثابت کرده عدالت برای جامعه خوب نیست؟!!!

تنها دلیلی کخه مسیحیت مثل اسلام تمدن رو داغون نکرد همینه که ملت فهمیدن که عدالت خوب نیست بیاید خوب فکر کنیم نباید تو هدفهامون تجدید نظر کنیم؟؟؟