Anong Gusto Mo ?

CHRISTisOnlyWay
CHRISTisOnlyWay
May 9, 2012, 12:41 PM |
0

Maraming tao hindi lamang Pinoy ay nabubuhay sa kamunduhan. Mahilig sa good time, sa happenings at sa mga masasayang libangan. Madalas ipinagpapalit ang pagsamba sa Dios sa kaaliwan ng mundo at ang mga bagay na nakapaligid dito.Gusto ay karangyaan at maluhong pamumuhay. Dapat nating tandaan sabi ng Biblia , Mateo 4:4- HINDI LAMANG SA TINAPAY NABUBUHAY ANG TAO, KUNDI SA BAWAT SALITA NA NAGMUMULA SA BIBIG NG DIOS. Huwag nating ipagpalit ang ating Dios sa mga makamundong bagay. Mamuhay tayo ng ayon sa Kanyang kalooban . Mahalin nating ang DIOS nang higit sa lahat. Magsisi tayo at tanggapin natin si CRISTO bilang ating Panginoong DIOSĀ  at sariling Tagapagligtas bago mahuli ang lahat. ANONG GUSTO MO?