KAYA MO YAN.

CHRISTisOnlyWay
CHRISTisOnlyWay
Mar 20, 2012, 11:19 PM |
0

Tayong mga pinoy ay maraming kayang gawin, kasabihan natin, kahit saan tayo mapunta ay magagaling.Naniniwala ako na ang mga pinoy ay may kakaibang katangian , na mapaipagmamalaki sa buong mundo. Karamihan sa atin malalakas ang loob. Kaya minsan nababanggit natin sa kapwa nating pinoy kapag may pagsubok sa ating buhay, ay sinasabi natin, KAYA MO YAN, hindi lamang sa larong CHESS kundi sa ibang bagay din. Subalit dapat nating malaman na hindi lahat kaya natin. Isa na rito ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa kung tayo'y mamamatay. Hindi nating kayang iligtas ang ating sarili sa pag gawa ng mabuti. Ang KALIGTASAN ay biyaya ng Dios, kung tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan at tatanggapin ang Panginoong JESUS bilang Panginoon at Tagapagligtas. Basahin natin sa Biblia ang mga talatang sumusunod para malaman natin ang KATOTOHANAN. San Juan 3:16-18,14:6, Efesios 2:8-9, Tito 3:5, Romanos 3:10, 3;23, 5:8, 6:23,10;9-13, 1San JUan 1:9 at iba pa.KAYA MO YAN...Panahon na para magsisi ka at tanggapin si CRISTO sa iyong buhay PARA MAKAMIT MO ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN.