تا انتهای عشق مرا برقصان

تا انتهای عشق مرا برقصان

Kiarash_tab
Kiarash_tab
Feb 11, 2015, 5:10 PM |
1

یک سال قبل از اینکه من دنیا بیایم لئونارد کوهن ترانه ای را اجرا  کرد که اخیرا یکی از شاد ترین و محبوب ترین آهنگ های پلی لیست من است .این یک اجرای فوق العاده زیبا برای یک ترانه زیبا با احساسات عمیق مردانه ست که خود لئونارد کوهن آن را به آنچه در هلوکاست رخ داده مربوط می داند . 

 

تعبیر خود او از این شعر این است 

‘Dance Me to the End Of Love’ … it’s curious how songs begin because the origin of the song, every song, has a kind of grain or seed that somebody hands you or the world hands you and that’s why the process is so mysterious about writing a song. But that came from just hearing or reading or knowing that in the death camps, beside the crematoria, in certain of the death camps, a string quartet was pressed into performance while this horror was going on, those were the people whose fate was this horror also. And they would be playing classical music while their fellow prisoners were being killed and burnt. So, that music, “Dance me to your beauty with a burning violin,” meaning the beauty there of being the consummation of life, the end of this existence and of the passionate element in that consummation. But, it is the same language that we use for surrender to the beloved, so that the song — it’s not important that anybody knows the genesis of it, because if the language comes from that passionate resource, it will be able to embrace all passionate activity.

ترجمه ترانه 

تا انتهای عشق مرا برقصان

با ویولون آتشینت مرا تا انتهای عشق برقصان

در میان بیم و وحشت مرا برقصان تا امنیت مطلق

مرا چون شاخه ی زیتونی بردار  و کبوتر راهنمایم به منزل باش

تا انتهای عشق مرا برقصان

تا انتهای عشق مرا برقصان

 

وقتی شهود رفتند، بگذار زیباییت را بنگرم

بگذار حرکتت را احساس کنم، همانند بابلی ها*

آرام به من نشان بده آن چه را که فقط حدودش را من می دانم

تا انتهای عشق مرا برقصان

تا انتهای عشق مرا برقصان

 

برای جشن عروسی که بر پا کرده ایم مرا برقصان، مرا مدام برقصان

با محبت مرا برقصان و طولانی مرا برقصان

ما هر دو مغلوب و هر دو غالب عشق خود هستیم

تا انتهای عشق مرا برقصان

تا انتهای عشق مرا برقصان

 

برای کودکانی که انتظار به دنیا آمدن را می کشند، مرا برقصان

از میان پرده هایی که بوسه های من و تو در آن خسته مانده اند، مرا برقصان

هم اینک پناهی از خیمه برپا کن، هر چند هر ریسمان آن پاره باشد

تا انتهای عشق مرا برقصان

 

با ویولون گر گرفته ات مرا تا انتهای عشق برقصان

در میان بیم و وحشت مرا برقصان تا امنیت مطلق

با دست برهنه ات مرا لمس کن یا با دستکشت

تا انتهای عشق مرا برقصان

تا انتهای عشق مرا برقصان

 

* بابل نام تمدنی و شهری قدیمی… مردم بابل جمع می شوند تا برجی بسازند و به خدا برسند. آن دوران همه به یک زبان صحبت می کردند. شباهنگام خداوند زبان همه مردم بابل را متفاوت می کند. صبح فردا هیچ کس زبان هم را نمی فهمیدند و با حرکت دست و چهره باهم صحبت می کردند. بنابراین نتوانستند برج را تمام کرده و به خدا برسند. این اسطوره در کتاب مقدس یهود “تورات” آمده. هم اکنون نیز در انگلیسی کلمه Babble و فعل Babble یا Babbling به معنای ور ور کردن، سخن یاوه و بیهوده گفتن و یا نامفهوم سخن گفتن است. فیلم بابل Babylon  نیز که چند سال پیش در آمریکا اکران شد، تم و دستمایه اصلی فیلم، عدم درک و فهم و ندانستن همدیگر بود.

—————————————-

 

 

 

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic ’til I’m gathered safely in
Lift me like an olive branch and be my homeward dove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
Oh let me see your beauty when the witnesses are gone
Let me feel you moving like they do in Babylon
Show me slowly what I only know the limits of
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the wedding now, dance me on and on
Dance me very tenderly and dance me very long
We’re both of us beneath our love, we’re both of us above
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the children who are asking to be born
Dance me through the curtains that our kisses have outworn
Raise a tent of shelter now, though every thread is torn
Dance me to the end of love

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic till I’m gathered safely in
Touch me with your naked hand or touch me with your glove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the end of love

منبع

http://musictimes.ir/?p=46