ویلیام شکسپیر

Kiarash_tab
Kiarash_tab
Aug 9, 2013, 4:21 AM |
7

وقتی چهل زمستان پیشانی تو را از همه طرف احاطه و محاصره کرد

و در کشتزار جمال تو چین و شیارهای عمیق حفر نمود

زمانی که این پوشش جوانی غرور آمیز را

به صورت لباس ژنده و کم ارزش درآورد

اگر از تو پرسیدند

آن همه زیبایی تو کجا شدند

آن همه خزانه با ارزش روزهای نشاط و جوانی کجا رفتند

اگر بگویی در گودی چشمان فرو رفته ام

گم شده اند

شرمساری بی فایده است

چقدر سرمایه گذاری زیبایی

اگر میتوانستی جواب دهی

"این طفل زیبای من حساب مرا صاف

و جوابگو عذرخواه پیری من است"

زیباییش ثابت کننده زیبایی توست

که آنرا به ارث برده است  

 

 

 

شکوه ِ دنیا همچون دایره ای بر روی آب است

که هر زمان بر پهنای خود می افزاید

و در منتهای بزرگی هیچ می شود. 

 

 

 

 

 

هر زمان كه از جور ِ روزگار

و رسوايي ِ ميان ِ مردمان

در گوشه ي تنهايي بر بينوايي ِ خود اشك مي ريزم،

و گوش ِ ناشنواي آسمان را با فريادهاي بي حاصل ِ خويش مي آزارم،

و بر خود مي نگرم و بر بخت ِ بد ِ خويش نفرين مي فرستم،

و آرزو مي كنم كه اي كاش چون آن ديگري بودم،

كه دلش از من اميدوارتر

و قامتش موزون تر

و دوستانش بيشتر است.

و اي كاش هنر ِ اين يك

و شكوه و شوكت ِ آن ديگري از آن ِ من بود،

و در اين اوصاف چنان خود را محروم مي بينم

كه حتي از آنچه بيشترين نصيب را برده ام

كمترين خرسندي احساس نمي كنم.

اما در همين حال كه خود را چنين خوار و حقير مي بينم

از بخت ِ نيك، حالي به ياد ِ تو مي افتم،

و آنگاه روح ِ من

همچون چكاوك ِ سحر خيز

بامدادان از خاك ِ تيره اوج گرفته

و بر دروازه ي بهشت سرود مي خواند

و با ياد ِ عشق ِ تو

چنان دولتي به من دست مي دهد

كه شأن ِ سلطاني به چشمم خوار مي آيد

و از سوداي مقام ِ خود با پادشاهان، عار دارم. 

 

 

 

 

 

من گل رز دیده ام، نقاب که از چهره بردارد سفید و قرمز است 

اما چنین گلی بر گونه های معشوقم ندیده ام. 

عطر هایی هستند با رایحه ی دلپذیر 

بیشتر از رایحه ای که معشوق من با خود دارد. 

چشمان معشوقه ام بی شباهت به خورشید است 

مرجان بسیار قرمز تر از لبان اوست. 

من دوست دارم معشوقم حرف بزند ،هر چند می دانم 

صدای موسیقی بسیار دلنواز تر از صدای اوست. 

مطمئنم ندیده ام الهه ای را هنگام راه رفتن 

معشوق من اما وقتی راه می رود ، زمین می خراشد. 

من اما سوگند می خورم معشوقه ام نایاب است 

من نیز مثل هر کس دیگر با قیاسی اشتباه سنجیده ام او را. 

 

 

 

 

 

پس از مرگم در سوگ من منشین

آن هنگام که بانگ ناخوشایند ناقوس مرگ را می شنوی

که به دنیا اعلام می کند: من رها گشته ام ؛ 

ازاین دنیای پست , از این مأمن پست ترین کرم ها

وحتی وقتی این شعر را نیز می خوانی, به خاطر نیاور

دستی که آنرا نوشت, چرا که آنقدر تو را دوست دارم 

که می خواهم در افکار زیبایت فراموش شوم 

مبادا که فکر کردن به من تو را اندوهگین سازد

حتی اسم من مسکین را هم به خاطر نیاور

آن هنگام که با خاک گور یکی شده ام

هر چند از تو بخواهم این شعر را نگاه کنی

بلکه بگذار عشق تو به من , با زندگی من به زوال بنشیند 

مبادا که روزگار کج اندیش متوجه عزاداری تو شود

و از اینکه من رفته ام (از جدایی دو عاشق) خوشحال شود.

 

 

 

 

وقتی قندیل های یخ از دیوار می آویزد ، 

و " دیک " شبان با های دهانش سر انگشت هایش را گرم می کند 

و "تام " کنده های هیزم را به تالار می کشد 

وقتی سطل شیر ، یخ زده به خانه می رسد ، 

وقتی خون در رگ ها منجمد می شود و جاده ها را گل می پوشاند ، 

جغد با چشمان خیره ،آواز شبا نه اش را می خواند 

" هو ،هو ! 

آوای خوشی است 

وقتی " جو آن " چرب و چیلی کفکیر را در دیگ می چرخاند 

وقتی باد با تمام توان می وزد و می غرد 

و سرفه ها کشیش را از سخن گفتن باز می دارد 

وقتی پرندگان در برف روی تخم هایشان می خوابند ، 

و نوک بینی " مریان " سرخ و ملتهب به نظر می آید 

وقتی سیب های کباب شده در کاسه صدا می کنند 

جغد با چشمان خیره ، آواز شبانه اش را می خواند 

هو ، هو !" 

آوای خوشی است 

وقتی جو آن چرب و چیلی کفکیر را در دیگ می چرخاند