آخر الزمان (قسمت پنجم) كشته شدن شيطان بدست امام زمان (عج

آخر الزمان (قسمت پنجم) كشته شدن شيطان بدست امام زمان (عج

km_sajad
km_sajad
Feb 13, 2014, 12:21 PM |
6
كشته شدن شيطان بدست امام زمان (عج )

(بسم الله الرحمن الرحیم)
امام صادق (ع) فرمود: وقتى كه حضرت قائم (ع) ظهور كند (از مكه) به كوفه مى آيد و در مسجد كوفه (كه ياران سلحشور اطرافش را گرفته اند)

شيطان به حضور آن حضرت مى رسد و زانوى (عجز) به زمين مى زند و مى گويد: يا ويله من هذا اليوم :  اى واى از اين روز.

آنگاه امام زمان (ع) موى پيشانى شيطان را گرفته و گردنش را مى زند و او را به هلاكت مى رساند، و اين روز، همان روز وقت معلوم است (كه در آيه 37 و 38 سوره حجر آمده : خداوند تا روز ((وقت معلوم  به شيطان مهلت مى دهد).

 

 

در اينجا اين سؤ ال پيش مى آيد كه : با كشته شدن شيطان ، ديگر آزادى اراده نيست و بشر همچون فرشتگان مجبور به اطاعت خواهد شد.

در پاسخ اين سؤ ال بعضى گفته اند: منظور از كشته شدن شيطان اين است كه : هنگام ظهور امام زمان (ع) ديگر حناى شيطان رنگ ندارد، او و بچه هايش در برابر امام زمان و ياران مخلصش ، همچون شب پره هائى در برابر تابش خورشيد عالم تابند، در اين صورت ، حقيقتا مرگ شيطان فرا رسيده است .