ماه محرم از زبان امام رضا

ماه محرم از زبان امام رضا

km_sajad
km_sajad
Nov 5, 2013, 11:00 AM |
3
محرم ماهی بود که اهل جاهلیت در زمان گذشته ظلم و قتال را در این ماه حرام می‌دانستند برای احترام آن! پس این امت حرمت این ماه را نشناختند، حرمت پیامبرخدا را ندانستند و در این ماه با ذریه پیامبر قتال کردند
ریان ابن شبیب روایت کرده که من روز اول محرم خدمت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) رسیدم. حضرت فرمودند: ای پسر شبیب آیا امروز را روزه گرفته‌ای؟ عرض کردم نه یابن رسول الله! فرمودند: امروز روزی است که زکریا پروردگارش را خواند و گفت: پروردگارا فرزندی پاک به من مرحمت بفرما، همانا تو دعای بندگان را می شنوی. حق تعالی دعای او را مستجاب فرمود، درحالی که حضرت زکریا در محراب بود به ملائکه فرمود: او را ندا کرده گفتند خدا بشارت می‌دهد تو را به یحیی، پس هرکه امروز را روزه بدارد و سپس دعا کند دعای او مستجاب می‌گردد چنان که دعای زکریا(ع) مستجاب گردید.

محرم ماهی بود که حتی اعراب جاهلیت قتال در آن را حرام می دانستند

سپس حضرت رضا(ع) فرمودند: ای پسرشبیب! محرم ماهی بود که اهل جاهلیت در زمان گذشته ظلم و قتال را در این ماه حرام می‌دانستند برای احترام این ماه، نام این ماه محرم الحرام است. پس این امت حرمت این ماه را نشناختند، حرمت پیامبرخدا را ندانستند، در این ماه با ذریه پیامبر قتال کردند و زنان ایشان را اسیر نمودند و اموالشان را به غارت بردند پس خدا اینها را هرگز نیامرزد. سپس فرمود: ای پسرشبیب اگرگریه می کنی برای حسین بن علی بن ابی طالب(ع) گریه کن که او را مانند گوسفندی ذبح کردند و با هجده نفر از اهل بیتش شهید نمودند درحالی که هیچ یک ازآنها در روی زمین شبیه و مانندی نداشتند.

سپس حضرت فرمودند: به تحقیق گریستند برای شهادت حسین(ع) آسمان های هفتگانه و زمین ها. به تحقیق چهار هزار ملک برای نصرت و یاری حضرت حسین(ع) اجازه خواستند تا به زمین بیایند و آمدند اما آن هنگام که رسیدند امر شهادت تمام شده بود. این چهار هزار ملک مأموریت پیدا کردند در کنار قبر آن حضرت باشند، شب و روز پیوسته با موی ژولیده، گرد آلود و غبار گرفته مشغول عزاداری هستند تا ظهور حضرت مهدی«عج » و تا وقتی که حضرت ظهور کند. پس این چهار هزار ملک از یاوران حضرت مهدی(ع) هستند و شعارشان در هنگام نبرد «یا لثارات الحسین ع» است، یعنی ما خون خواهی از ابی عبدالله می‌کنیم.

اگر گریه می کنی بر حسین(ع) گریه کن که ...

حضرت در ادامه فرمود: ای پسر شبیب! خبر داد مرا پدرم از پدرش، از جدش که چون جدم حسین(ع) را شهید کردند از آسمان خون وخاک سرخ بارید. اگر گریه می کنی بر حسین(ع) گریه کن که تا آب دیده بر روی صورت تو جاری شود خدای متعال تمام گناهان صغیره و کبیره تو را می‌آمرزد. خواه اندک باشد یا بسیار. ای پسر شبیب! اگر می‌خواهی خدا را ملاقات کنی در حالی که هیچ گناهی برای تو نباشد پس امام حسین(ع) را زیارت کن. اگر می‌خواهی در غرفه عالیه بهشت ساکن شوی، با رسول خدا و ائمه طاهرین(ع) باشی، پس قاتلان حسین(ع) را لعنت کن. اگر می‌خواهی مثل ثواب شهدای کربلا را داشته باشی، هر گاه که مصیبت آن حضرت را یاد می‌کنی بگو: « یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما» و اگر می‌خواهی در درجات عالیه بهشت با ما باشی، برای اندوه ما اندوهناک و برای شادی ما شاد باش.

****************

پی نوشت ها:

(کتاب عیون اخبار الرضا(ع) ج 1- باب 28 – ص604- حدیث 53)
(الامالی للشیخ الصدوق ص129 المجلس السابع والعشرون)
(ماهنامه معارف نامه)

 


 Muharram, said from Imam Reza ( AS )
In the past month of Muharram from ignorance and oppression in this sacred month
Murder knew to respect it ! These people do not recognize the sanctity of this month , and this month the seed did not revere the Prophet Muhammad were murder
Narrated Ibn Ryan Shabib I served on the first day of Muharram , Imam Ali ibn Musa al-Reza ( AS ) arrived. He said: O son Shabib eclipses the day today ? I said no Yabn Messenger of Allah! Updated : Today is the day that the Lord Zechariah and said : Lord, bless my child to clean Look , surely you can hear the prayers of his servants . God answered his prayer , he said , while the prophet Zechariah was in the sanctuary, the angels said to have called out to him saying, God gives you glad tidings of Yahya , he 's so fast and then to pray his prayer is answered prayer , as Zachary ( AS ) was answered .

Fish was confident that even the ignorant Arabs Qtal knew where prohibited

Then Imam Reza ( AS ) said : O Psrshbyb ! In the past month of Muharram from ignorance and oppression in this sacred month
murder knew to respect this month is called the month of Moharram . These people do not recognize the sanctity of this month , did not respect the Pyambrkhda , this month the Prophet murder seed and their women were captured and looted their property to them , God never forgive them . Then he said : O you of Husayn ibn Ali ibn Abi Talib (AS ) crying that he was slaughtered like a lamb and martyr Bytsh Eighteen people were born on earth but none of them looked like they did not like .

Then the Prophet said: To investigate cried for the martyrdom of Hussein, the seven heavens and the earth . Assistance and support for the research, four thousand Malik Hazrat Hussein ( AS ) asked permission to come onto the field , but when it arrived it had all been killed . The four thousand property found in the grave of the Prophet 's mission , they constantly day and night , with hair disheveled , dusty , and the dust was so busy mourning the reappearance of Imam Mahdi ' s ' and when prophet will emerge . After four thousand property of the helpers of Hazrat Mahdi ( as) and the struggle slogan "Ya Hussain AS Lsarat " , ie of the Abi Abdallah We are seeking blood .

If you cry over Husain ( AS ) cried that ...

The Prophet said: O son Shabib ! My father told me of his father , from his grandfather because my grand father of Hussein, the martyr who fell from the sky blood red soil . If you cry over Husain ( AS ) crying on the water to see if this is you, God forgives all sins you Sghyrh and deadly . Whether it be little or much. Shabib a boy ! If you want to meet God , while you will not have any guilt for the Imam Hussain ( AS ) to visit me. If you want to live in paradise great booth , with Tahryn Prophet and the Imams (AS ) have , after the killing of Hussein curse . If you would like to have the reward of the martyrs of Karbala , a tragedy whenever you remember him say : " Kent Mkm or Lytny Fafvz Fvza Azima " If we 're going to heaven in a great degree , to our sorrow, sorrowful , and to celebrate our happy be .

****************

Footnotes:

(Book News Yvn Reza (AS ) C 1 - Chapter 28 - Page 604 - Hadith 53 )
( P. 129 Alamaly Llshykh Alsdvq Almjls Alsab Valshrvn )
( Journal of Education Letter )