x
Chess - Play & Learn

Chess.com

FREE - In Google Play

FREE - in Win Phone Store

VIEW

Shoodii

kuuchish
Oct 12, 2011, 3:02 AM 0

Shoodii ts'iyiiltsego da'ya'dee ntoo'e ts'idiits'e doodago ntoo'e'ii. Ts'iiltse shii shoodii ts'iilts'ego ge miich'i keshdiidlii kadndin mee. Keshdiidliigo ntoo'e nowoch'igo ayiile. 

Online Now