Shoodii

kuuchish
kuuchish
Oct 12, 2011, 3:02 AM |
0

Shoodii ts'iyiiltsego da'ya'dee ntoo'e ts'idiits'e doodago ntoo'e'ii. Ts'iiltse shii shoodii ts'iilts'ego ge miich'i keshdiidlii kadndin mee. Keshdiidliigo ntoo'e nowoch'igo ayiile.