....یلدایی که یلدا نیست

mamed1991
mamed1991
Dec 21, 2013, 5:51 AM |
9

به نام خالق زیبایی ها

 

سلام گرمم خدمت یکایک شما دوستان عزیز و با ارزشم . همونطور که هممون می دونیم امشب طولانی ترین شبسال شب یلداست.خواستم این بلاگ رو اختصاص بدم به تبریکای قشنگ ولی.....

 

نتوانستم نگم از عرق شرم  پدری که حتی توان خرید یک هندوانه را ندارد از پسرکی که امشب هم تا دیر وقت باید واکس بزند.. از خونواده ای که نون شبش را با قرض تهیه میکند...از دختر جوانی که غرورش را شکسته و در چهار راه ها در هجوم نگاه های آلوده مجبور است شیشه ی ماشین ها را تمیز کند حال آنکه دختران دیگر هم سن او ....نتوانستم نگم از معصومیت نگاه بچه هایی آسمانی که خدا را در نگاهشان مینوان احساس کرد....


شایدپای پوشی که با آن می خواهیم در صراط مستقیم قدم بر داریماز این هم کهنه تر باشد

 


شاید مردم نتوانند ازپشت شیشه های غبار گرفته ی

 ماشین هایشان، زیبایی و طراوتنوجوانیمان را ببینند

 

شاید آب گوارایی که می نوشیم از این هم کثیف تر باشد


شایدصفای کودکیمان را اینجا، جا گذاشته ایم

 

شایدآنچه در دنیا می جستیم از این هم بی ارزش تربود

 

و شایدکودکی و پیریمان را اندوهی چنین فرا گرفتهباشد

 

 

کانـــدیدا، رأی آورد!

 

تابـــلو، نقاش را ثروتمند کرد!

 

شــــعرِ شاعر، به چند زبان ترجمه شد!

 

کـــارگردان، جایزه ها را درو کرد! 

و هنوز سر همان چهار راه واکس می زند....


شایدباری که بر دوشمان است از این هم سنگین ترباشد

از مرگ نترسید

از این بترسید که وقتی زنده اید

چیزی درون شما بمیرد به نام "انسانیت"

دوست دارم تبریک یلدارو با این شعر پر معنا تقدیمتون کنم....

 

 

یاد دارم یک غروب سرد سرد

می گذشت از کوچه مان یک دوره گرد

دورهگردم دارقالی می خرم

دسته دوم،جنس عالی می خرم 

گرنداری،کوزهخالی می خرم

کاسه وظرفسفالی می خرم

اشکدرچشمان بابا حلقه بست

عاقبت آهیزد و بغضش شکست 

اولسال است و نان درخانه نیست

ای خداشکرت ولی این زندگیست؟

سوختم،دیدم که بابا پیربود

خواهرکوچکترم دلگیربود 

بوینان تازه هوشم را ربود

اتفاقاًمادرم هم روزه بود

خمشد ،آن قامت افراشته

دست خوشرنگش ترک برداشته

مشکلما درد نان تنها نبود

فکر میکردم خدا آنجا نبود

بازآوازدرشت دوره گرد

پردهاندیشه ام را پاره کرد

دورهگردم دارقالی می خرم

دسته دومجنس عالی می خرم

خواهرمبی روسری بیرون دوید

آی آقاسفره خالی می خری؟.....


یلدایی که یلدا نیست .... ولی مبارک........