x
Chess - Play & Learn

Chess.com

FREE - In Google Play

FREE - in Win Phone Store

VIEW

حکایتک

mamed1991
Dec 26, 2013, 12:28 PM 2,110 Reads 23 Comments

 

به هنگام بازديد از يک بيمارستان روانى، از روان‌ پزشک پرسيدم شما چطور مي‌فهميد که يک بيمار روانى به بسترى شدن در بيمارستان نياز دارد يا نه؟

روان‌پزشک گفت: ما وان حمام را پر از آب مي‌کنيم و يک قاشق چايخورى، يک فنجان و يک سطل جلوى بيمار مي‌گذاريم و از او مي‌خواهيم که وان را خالى کند.

من گفتم: آهان! فهميدم. آدم عادى بايد سطل را بردارد چون بزرگ‌ تر است.

 

                                                         روان‌پزشک گفت: نه! آدم عادى درپوش زير آب وان را بر مي‌دارد...  شمامي‌خواهيد تختتان کنار پنجره باشد؟

 

 

 

 

 

نتیجه گیری :

 

1.     راه حل هميشه در گزينه هاي پيشنهادي نيست.

 

2.     در حل مشکل و در هنگام تصميم گيري هدفمان يادمان نرود . در حکايت فوق هدف خالي کردن آب وان است نه استفاده از ابزار پيشنهادي.

 

3.     همه  راه حل ها هميشه در تير رس نگاه نيست.

 

 

Online Now