حکایتک

mamed1991
mamed1991
Dec 26, 2013, 12:28 PM |
23

 

به هنگام بازديد از يک بيمارستان روانى، از روان‌ پزشک پرسيدم شما چطور مي‌فهميد که يک بيمار روانى به بسترى شدن در بيمارستان نياز دارد يا نه؟

روان‌پزشک گفت: ما وان حمام را پر از آب مي‌کنيم و يک قاشق چايخورى، يک فنجان و يک سطل جلوى بيمار مي‌گذاريم و از او مي‌خواهيم که وان را خالى کند.

من گفتم: آهان! فهميدم. آدم عادى بايد سطل را بردارد چون بزرگ‌ تر است.

 

                                                         روان‌پزشک گفت: نه! آدم عادى درپوش زير آب وان را بر مي‌دارد...  شمامي‌خواهيد تختتان کنار پنجره باشد؟

 

 

 

 

 

نتیجه گیری :

 

1.     راه حل هميشه در گزينه هاي پيشنهادي نيست.

 

2.     در حل مشکل و در هنگام تصميم گيري هدفمان يادمان نرود . در حکايت فوق هدف خالي کردن آب وان است نه استفاده از ابزار پيشنهادي.

 

3.     همه  راه حل ها هميشه در تير رس نگاه نيست.