كلمه ها بر احساسها و انديشه ها تاثير مي گذارند

mamed1991
mamed1991
Dec 3, 2013, 11:35 AM |
9

 

 

بگوييم : از اينكه وقت خود را در اختيار من گذاشتيد متشكرم
نگوييم : ببخشيد كه مزاحمتان شدم

بگوييم : در فرصت مناسب كنار شما خواهم بود
نگوييم : گرفتارم

بگوييم : راست مي گي؟ راستي؟
نگوييم : دروغ نگو

بگوييم : خدا سلامتي بده
نگوييم : خدا بد نده

بگوييم : هديه براي شما
نگوييم : قابل ندارد

بگوييم : با تجربه شده
نگوييم : شكست خورده

بگوييم: قشنگ نيست
نگوييم : زشت است

بگوييم: خوب هستم
نگوييم: بد نيست

بگوييم : مناسب من نيست
نگوييم : به درد من نمي خورد

بگوييم : با اين كار چه لذتي مي بري؟
نگوييم : چرا اذيت مي كني؟

بگوييم : شاد و پر انرژي باشيد
نگوييم : خسته نباشيد

بگوييم: من
نگوييم: اينجانب

بگوييم: دوست ندارم
نگوييم: متنفرم

بگوييم: آسان نيست
نگوييم: دشوار است

بگوييم : بفرماييد
نگوييم : در خدمت هستم

بگوييم : خيلي راحت نبود
نگوييم : جانم به لبم رسيد

بگوييم : مسئله را خودم حل مي كنم
نگوييم : مسئله ربطي به تو ندارد


تلاش كنيد

تلاش كنيد همان گونه باشید كه مي گوييد


تلاش كنيد همان گونه رفتار كنيد كه از ديگران انتظار داريد


تلاش كنيد همان گونه رفتار كنيد كه گرفتار عذاب وجدان نشويد


تلاش كنيد تا راست گويي و صداقت عادت شما شود


تلاش كنيد هميشه دنبال يادگيري باشيد


تلاش كنيد با پيدا كردن دوستان جديد دوستان قديمي را هم حفظ كنيد 
 

تلاش كنيد براي خوب كار كردن خوب هم استراحت كنيد


تلاش كنيد هميشه براي اطرافيانتان جذاب باشيد


تلاش كنيد اگر از كسي رنجيده ايد، با خود او صحبت كنيد، نه پشت سر او 
 

تلاش كنيد وقتي به موفقيتي مي رسيد، آنهايي كه در اين راه به شما كمك كرده اند را فراموش نكنيد


تلاش كنيد تا عهدي شكسته نشود و اگر هم مي شكند ،شما نباشيد


تلاش كنيد تا باور كنيد ديگران وظيفه اي در قبال شما ندارند و عامل سعادت يا شقاوت هر كس خود اوست


تلاش كنيد قدردان لطف ديگران باشيد و با رفتار و گفتارتان آنها را از محبت پشيمان نكنيد


تلاش كنيد به هر چيز آنقدر بها بدهيد كه استحقاقش را دارد


تلاش كنيد دنيا را با زيبايي هايش ببينيد