پیامدهای مذاکره با طرف غیرمنطقی

پیامدهای مذاکره با طرف غیرمنطقی

mamed1991
  • 3,383 Reads
  • 69 Comments

 

 

 

افزایش تحریم‌ها، افزایش توقعات، لحن اهانت‌آمیزتراز پیامدهای مذاکره با طرف غیرمنطقی است.

الف. افزایش تحریم‌ها

 

ب) افزایش توقعات

 

ج) لحن اهانت‌آمیزتر

=

Online Now