لبخند ریاضی

لبخند ریاضی

Mathematics
Mathematics
Aug 29, 2011, 5:54 PM |
2

آقاتو"دی ان ای"خون ماحتی یه دونه ژن ریاضی هم وجود ندارد پس لطفاٌ انتظار نداشته باشیداین مثال هارو حل کنم اینم مدرکش...ملاحطه کنید