جملات زیبا

md_azizian
md_azizian
Sep 14, 2014, 6:31 AM |
14

از آجیل سفره عید فقط چند پسته لال باقی مانده است، آنها که لب گشوده بودند خورده شدند، آنها که لال باقی مانده اند می شکنند.... دندان ساز راست می‌گفت:

پسته لال سکوتش دندان شکن است.

*****************************************

گاهی آنقدر دلم از زندگی سیر می شود که می خواهم تا سقف آسمان پرواز کنم و رویش دراز بکشم آرام و آسوده، مثل ماهی حوضمان که چند روزی است کهروی آب شناور است.

*****************************************

تاریخ "تولدت" مهم نیست، تاریخ "تبلورت" مهم است

اهل کجا بودنت مهم نیست، اهل و بجا بودنت مهم است

منطقه زندگیت مهم نیست، منطق زندگیت مهم است

و گذشته زندگیت مهم نیست، امروزت مهمه که چه گذشته ای را برای فردات می سازی.

*****************************************

مهم نیست کجا متولد شدم یا چگونه و کجا زندگی کردم، مهم این است در آنجایی که بوده ام چگونه رفتاری داشته ام

****************************************

آخرین برگ از سفرنامه باران این چنین است:

که زمین چرکین است.

********************************************

خدایا من به عنوان بنده حاجتم را گفتم، امیدوارم اگر قرار به برآورده نشدنش هست از حکمت تو باشد، نه از بی لیاقتی من.

**************************************

در سرزمینی که نام قبرستانهایشان "بهشت" است، معلوم می شود کهمردمانشان در "جهنم" زندگی می کرده اند.

******************************

گلایه ها عیبی ندارد، کنایه هاست که ویران می کند.

************************************

همه موجودات زنده بعد از مرگشون فاسد می شن و خیلی از آدم ها قبل از مرگشون.

***********************************

کوچه های قدیمی را باریک می ساختند تا آدمها موقع عبور از کنار هم به هم نزدیک تر شوند، اکنون چقدر آواره ایم در این همه اتوبان پهن

************************************

برای خانه همسایه ات هم چراغ آرزو کن، قطعا حوالی خانه تو هم روشن تر خواهد شد.

************************************

مردم این زمانه چقدر مهربان شده اند، وقتی دیدند کفش ندارم برایم پاپوش درست کردند.

************************************

مرا ببخش اگر به تو پیله میکنم، قدری طاقت بیاوری پروانه می شوم و میروم.

******************************************************

تنها که باشی گاهی آرزو می کنی یک نفر اسمت را صدا کند حتی اشتباهی.

************************************

آزارم می دهد دیدن آن منظره ای که مادری کودکش را سیلی میزند، ولی کودک باز هم دامان مادرش را رها نمی کند، کجاست آن قاضی تا حکم کند که سرچشمه محبت مادر است یا کودک ؟

************************************

مدت هاست نه از آمدن کسی دلخوشم و نه از رفتن کسی دلگیر

************************************

از همین امروز، وقتی بچه‌هایمان به مدرسه می‌روند، به ایشان بگوییم:عزیزم! من نمی‌خواهم تو بهترین باشی، فقط می‌خواهم تو خوشحال و خوشبخت باشی. اصلا مهم نیست که همیشه نمره 20 بگیری، جای 20 می‌توانی 16 بگیری اما از دوران مدرسه و کودکیت لذت ببر. عزیزم: از "ترین" پرهیز کن، چرا که خوشبختی جایی هست که خودت را با کسی مقایسه نکنی. حتی نخواه خوشبخت‌ترین باشی. بخواه که خوشبخت باشی و برای این خواستت تلاش کن. همین. یادمان هست که از وقتی به دنبال پسوند "ترین" رفتیم، خوشبختی از ما گریخت. از 19.75 لذت نبردیم چون یکی 20 شده بود. از رانندگی با پراید و...  لذت نبردیم چون ماشین‌های مدل بالاتری در خیابان، در حال خودنمایی بود. از بودن کنار عشق‌مان لذت نبردیم چون مدرک تحصیلی و پول توی جیب او، کمتر از بسیاری دیگر بود. همچنین، از خانه‌مان، از شغل‌مان، از درآمدمان، از خانواده و دوستان‌مان و.... می‌خواهم بگویم تحت تاثیر آموزه‌های غلط، بسیاری از ما فقط به "بهترین، بیشترین و بالاترین" چسبیدیم، در نتیجه تبدیل به انسان‌هایی افسرده و همیشه نالان شدیم.