DEIMANTEI

mobidi
mobidi
Sep 15, 2013, 3:35 AM |
4

     Sveika, Deimante, kadangi sekmadienis ir dirbti nuodėmė, tai ir pradėsim nuo šventėsEmbarassed. Sekmadienį reikia skirti dvasiniams dalykams. Šachmatai turi savo Deivę Kaisę. Nei šaškės, nei tenisas, nei futbolas, nei krepšinis jokių dievų globėjų neturi, turi tik šachmatai, gal dėl savo karališkos kilmės...Sekmadienį galima pasimelsti ir Deivei Kaisei - ko gi Jos paprašysime? Kad sektusi Žaidime!

 Kodėl šachmatus globoja moteris? Šį klausimą skiriu Tau - pabandyk atsakyti, kaip Tau atrodo, na o aš pabandysiu pateikti savo interpretaciją. Tuo ir baigiu šią mažytę "dvasinę valandėlę",o nuo pirmadienio skirsime savo dėmesį konkretiems šachmatų uždaviniams bei darbams.