داشبورد مدیریتی

داشبورد مدیریتی

nazmaran
nazmaran
Jun 14, 2016, 12:32 AM |
0


داشبورد به صفحه ای گرافیکی از گزارشات شاخص های عملکرد می گویند که با اهداف سازمان یا فرآیندهای آن مرتبط است . مفهوم داشبورد از داشبورد اتومبیل گرفته شده که در یک نگاه وضعیت های مهم را به اطلاع راننده می رساند. داشبوردها تاثیر بسزایی در تصمیم گیری های مدیریتی دارند و همچنین وضعیت خوب و یا بد، بهتر و بدتر را هشدار می دهد.
داشبورد مدیریتی در کسب و کار شما شبیه داشبورد اتومبیل عمل خواهد کرد. میزان کیلومتر طی شده ، دمای آب رادیاتور ، میزان بنزین باقیمانده در باک، سرعت، وضعیت ایمنی و ... مجموعه اطلاعاتی است که داشبورد نصب شده در اتومبیل به صاحبان آن ارائه خواهد داد. کلیه این اطلاعات با وجود حیاتی و لازم بودن تنها به صورت یک هشدار عمل خواهند نمود و نسبت موفقیت به نحوه تصمیم گیری و سرعت عمل صاحب اتومبیل وابسته می باشد.
شاید به نظر برسد که داشبورد اتومبیل تنها یک لایه نمایش شکیل با طراحی مناسب است، اما چند لحظه به اتومبیلی فکر کنید که نمیتوانید اطلاعی از وضعیت درونی آن داشته باشید و تمام سفرتان را باید با حدس و گمان و احتمال های غلط و درست و تصمیم گیریهای مبهم طی کنید! و این وضعیت قطعاً غیر قابل تحمل خواهد بود.
داشبورد مدیریتی این امکان را به مدیران شرکت شما میدهد که در هر لحظه عملکرد سازمان خود را مشاهده کرده و وضعیت آنرا نسبت به هدف نهایی تان پایش کنید. برای این منظور می بایست شاخص های کلیدی عملکرد (KPI: Key Performance Indicator) سازمان و واحدها تعریف شود تا بتوان در هر لحظه از وضعیت شرکت و عملکردها واحدهای سازمانی مطلع شد.

 


ادامه مطلب ==> داشبورد مدیریتی،هوش رقابتي،qlikview،نرم افزار qlikview،انبار داده ها،پروژه داده کاوی،داشبورد،مقاله داده كاوي،ارزيابي عملكرد كاركنان،انباره داده،هوش كسب و كار،نرم افزار كليك ويو،داشبورد مديريت،داده كاوي،انبار داده،هوش تجاري،ارزيابي عملكرد،كليك ويو،داشبورد مدیریتی

،هوش رقابتي،qlikview،نرم افزار qlikview،انبار داده ها،پروژه داده كاوي،داشبورد،مقاله داده كاوي،ارزيابي عملكرد كاركنان،انباره داده،هوش كسب و كار،نرم افزار كليك ويو،داشبورد مديريت،داده كاوي،انبار داده،هوش تجاري،ارزيابي عملكرد،كليك ويو،داشبورد مدیریتی

،هوش رقابتي،qlikview،نرم افزار qlikview،انبار داده ها،پروژه داده كاوي،داشبورد،مقاله داده كاوي،ارزيابي عملكرد كاركنان،انباره داده،هوش كسب و كار،نرم افزار كليك ويو،داشبورد مديريت،داده كاوي،انبار داده،هوش تجاري،ارزيابي عملكرد،كليك ويو،داشبورد مدیریتی


داشبورد مديريتي


كليك ويو


ارزيابي عملكرد


هوش تجاري


انبار داده


داده كاوي


داشبورد مديريت


نرم افزار كليك ويو


هوش كسب و كار


انباره داده


ارزيابي عملكرد كاركنان


مقاله داده كاوي


داشبورد


پروژه داده كاوي


انبار داده ها


نرم افزار qlikview


qlikview


هوش رقابتي