Naiibang Kaibigan at Katunggali

Naiibang Kaibigan at Katunggali

enoughwiththeblues
enoughwiththeblues
Mar 10, 2012, 1:25 AM |
9

Note: Nakapapagod din ang magsalita sa banyagang wika. Bagaman ito ay isang katangiang pinahahalagahan ng maraming Filipino, ngunit, sa pana-panahon, nakakasawa ring angkinin ang lengwahe ng iba. Kaya naman, ang blog post kong ito, muli ay nasusulat sa ating katutubong salita.

Simula ng artikulo.

Isang naiibang katunggali ang aking nakaharap sa "online" games nitong nakaraan. Bagaman iniisip ko noon na sobrang prangka ng mga banyaga, napatunayan ko na ilan sa kanila ay totoo namang palakaibigan sa paano man. Ilan sa mga bagay na ibinahagi nya sa akin ang sumusunod na konsepto sa ahedris:

Ang kalakasan ay kaakibat na pagharap sa mga katunggaling iyong kinatatakutan. Sa kanya ko nakuha ang ideyang huwag matakot sa mga mas malalakas at mas mahuhusay sa larong ito. Bagkos, ituring itong isang hamon at oportunidad ng pagkatoto.

Hindi mahalaga ang resulta ng laro. Kundi, ang tulungang umunlad ang isang kaibigan. Siya lamang ang tanging pumapayag sa isang uri ng online setting kung saan pwede kong itama ang maling galaw sa pamamagitan ng pagbawi dito. Hindi ko itinuturing na kayabangan ang bagay na ito na tulad marahil ng iisipin ng iba. Totoo, ang resulta ng laro ay makakalimutan bukas. Ngunit ang konsiderasyon at kabaitang ipinakita ng isa ay mananatili.

Ang ahedris ay isang masalimoot na laro. Nagpapakulay dito ang ibat ibang personalidad ng manlalaro..=)