ای گم شدگان عزیز

nyayesh
nyayesh
|
0

«ای پدر و مادر، ای گم‌شدگان عزیز، من همه‌چیز خود را به شما مدیون هستم.»