ای گم شدگان عزیز

nyayesh
nyayesh
Sep 12, 2012, 11:08 PM |
0

«ای پدر و مادر، ای گم‌شدگان عزیز، من همه‌چیز خود را به شما مدیون هستم.»