ای زیبا ترین شعر خدا

nyayesh
nyayesh
Sep 18, 2012, 7:15 AM |
2

مادر ای پرواز نرم قاصدک

مادر ای معنای عشق شاپرک

ای تمام ناله هایت بی صدا

مادر ای زیبا ترین شعر خدا