قلبت بوی پر جبرئیل می ده

nyayesh
nyayesh
Jan 13, 2013, 6:46 AM |
0

مادر! دست‏ها برای از تو نوشتن می‏لرزند، کلمه‏ها می‏مانند برای از تو سروردن و
قلب تو، وسیع‏تر از حجم تمام دردها و رنج‏هاست؛ بلندتر از طول تمام غصه‏ها و شادی‏ها.
قلب تو، دنیا را در خودش جای می‏دهد و تکه‏ای است از بهشت که بوی پر جبرییل می‏دهد.
شانه‏هایت، تکیه‏گاه کبوتران صلح است و فرودگاه پرستوهای عاشق.