عکس های دیدنی


  • مرد

   من مرد نیستم که چشمانم را روی سینه ها و باسن زنان و دختران در خیابان بچرخانم...امرد نیستم که برای خــَـر کرذن یک دختر و هم آغوشی با او نقش ب... | Read More

  • مادر

   به سلامتیه مادرایی که با حوصله راه رفتن رو یاده بچه هاشون دادن ولی تو پیری بچه هاشون خجالت میکشن ویلچرشونو هل بدن !!!ا به سلامتی همه ی ماد... | Read More

  • پدر

   موضوع انشاء : خوشبختی ! ___________ به نام خدا ___________ خوشبختــــــــی یعنــــی قلب پدرت بتــــپد ...!ا ___________ پایاטּ _______________ | Read More

  • جالب بود

   در اولین صبح عروســی ، زن و شوهــر توافق کردند که در را بر روی هیچکس باز نکنند . ابتدا پدر و مادر پسر آمدند . زن و شوهر نگاهی به همدیگر اندا... | Read More

  • دایره المعارف شیطان

   ﺩﺍﯾﺮﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺷﯿﻄﺎﻥ / ﺁﻣﺒﺮﻭﺯ ﺑﯿﺮﺱ ﺧﻮﺩﭘﺮﺳﺖ : ﺁﺩﻡ ﺑﺪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ... | Read More

  • عکس های دیدنی

   | Read More

  • با من بمان

   با من بمان انان که رفتنشان را طاقت اوردم "تو"نبودند | Read More

  • ....

       بـــﻌـﻀــﯽ ﻭﻗــﺘـﺎ ﺁﺩﻡ ﻋــﺠﻴـﺒــــ ﺩﻟــﺶ ﻣﻴــﺨـﻮﺍﺩ ﻳــﮑـﯽ ﺑــﻬــﺶ ﮔﻴـــﺮ ﺑـــﺪﻩ ! ﺍﺯﺵ ﺑــﭙــﺮﺳــﻪ ﮐــﺠ... | Read More

  • چرا ترکم کرد؟

   چه كسي مي فهمد عمق احساس مرا؟ چه كسي درك خواهد كرد قلب حساس مرا؟ چه كسي خواهد گفت: من تو را مي فهمم؟ چه كسي خواهد گفت: كه چرا بي تابي؟ اشك چش... | Read More

  • لر

   ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﯼ . ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ 13 ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺭﺍﻩ ﻭﻃﻦ ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺭﯾﻮﺑﺮﺯﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺭ... | Read More