صحبت خدا با بنده اش

perspolis3622
perspolis3622
Jun 8, 2013, 3:17 PM |
1

صحبت خدا با بنده اش:

امروز صبح که از خواب بیدار شدی نگات میکردم امیدوار بودم که با من حرف بزنی حتی

برای چند کلمه. گفتم حتما برای اتفاق خوبی که دیروز برات افتاد از من تشکر میکنی اما متوجه شدم که خیلی مشغولی.مشغول انتخاب لباسی که میخواستی بپوشی.وقتی داشتی اینطرف واونطرف میدویدی که حاضر بشی نگات میکردم.فکر میکردم چند دقیقه وقت داری بایستی و به من بگی سلام.اما تو خیلی مشغول بودی.یکبار منتظر بودی و یک ربع کاری نداشتی که انجام بدی روی صندلیت نشستی بعد دیدمت که ازجات بلند شدی فکر کردم میخوای بیای با من صحبت کنی ولی تو پریدی طرف تلفن  وبا دوستت صحبت کردی.از همه چیز حرف زدی به جز من.

تمام روز با صبوری منتظر بودم ولی خوب گفتم با ان همه کارهای مختلف اصلا وقت نداشته با من حرف بزنه.متوجه شدم قبل از ناهار مرتب دورو برت رو نگاه میکنی گفتم شاید خجالت میکشی که با من حرف بزنی ولی تو سرت رو طرف من بلند نکردی....

بعد دوباره به خانه رفتی بنظر میرسید که هنوز خیلی کارها برا انجام دادن داری.بعد انجام دادن چند کار تلویزیون را روشن کردی مثل اینکه تلویزیون را خیلی دوست داشتی تو هر روز مدت زمان زیادی از وقتت رو جلوی اون میگذرونی.

باز هم صبورانه انتظارت را کشیدم وتو در حالی که تلویزیون نگاه میکردی شام خوردی و با من صحبت نکردی .موقع خواب فکر میکنم خیلی خسته بودی موقعی که به خانوادت شب بخیر گفتی به رختخواب که رفتی فورا خوابت برد.

اشکالی نداره ..................

احتمالا متوجه نشدی که من همیشه درکنارت و برای کمک کردن به تو

اماده ام.

من صبورم بیشتر از انچه تو فکرش را بکنی حتی دلم میخواد به تو یاد بدم که تو چطور با دیگران صبور باشی.

من اینقدر دوستت دارم که هر روز منتظر یک سر تکان دادن یک دعا فکر یا گوشه ای از قلبت که متشکر باشی.

خیلی سخته که علاقه یک طرفه داشته باشی.خوب خوب باز هم منتظرت میمونم سراسر پر از عشق تو.به این امید که شاید امروز یک کمی وقت برام داشته باشی.

باز هم دوست دارم و منتظرت میمونم.روز خوبی داشته باشی.

                                                                                << خدا>>