گریه نکن پدر

perspolis3622
perspolis3622
Jun 15, 2013, 3:10 AM |
1

گریه نکن پدر ......ا

همین " نان حلال " که در دست داری ........ا

می ارزد به تمام سفره های رنگین حرامی که بعضی ها دارند ......ا