با من بمان

perspolis3622
perspolis3622
Jan 25, 2014, 2:43 AM |
4

با من بمان
انان که رفتنشان را
طاقت اوردم "تو"نبودند