مادر

perspolis3622
perspolis3622
Feb 5, 2014, 8:01 AM |
5

به سلامتیه مادرایی که با حوصله راه رفتن رو یاده بچه هاشون دادن
ولی تو پیری بچه هاشون خجالت میکشن ویلچرشونو هل بدن !!!ا
به سلامتی همه ی مادرا!!!!ا