Druhý ročník speciálního turnaje

quokam
quokam
Dec 4, 2015, 4:08 PM |
12

Vážení přátelé,

rád bach Vás pozval k druhému ročníku turnaje se speciálním bodovým hodnocením k poctě a připomínce Mistra Jana Husa, který, jak jsme se dozvěděli z nového filmu režiséra Jiřího Svobody, údajně hrával šachy na nejvyšší úrovni - se samotnou královnou českou.

Připomeňme si pravidla:

Systém bodování:
- Remíza:          0,5 bodu
- "Lepší" remíza:         1 bod 
(t.j. "vítězství" vynucením patu, Věčným šachem, sebráním soupeří všechny figurky kromě krále, jiná remíza při materiální výhodě)
- Výhra v partii delší 61. tahu:        2 body
- Výhra mezi 41. a 60. tahem:      2,5 bodu
- Výhra mezi 21. a 40. tahem:    3 body
- Výhra mezi 1. a 20. tahem:    3,5 bodu
- Prohra v partii delší 61. tahu:     0 bodů
- Prohra mezi 41. a 60. tahem:    -0.5 bodu
- Prohra mezi 21. a 40. tahem:     -1 bod
- Prohra mezi 1. a 20. tahem:     -1.5 bodu
- Pokud to vítěz akceptuje, může se poražený vzdát s platností k příští "bodové kontrole." Jestli to vítěz neakceptuje, musí dokázat přímo na šachovnici, že je schopen dát poraženému mat dříve. Hráči tuto záležitost mohou vykomunikovat přes chat, k "předčasně" ukončené partii pak přiloží komentář s výsledkem, na kterém se soupeři shodli.
Ve srovnání s minulým ročníkem jsem trochu upravil pravidlo ohledně "lepší" remízy. Nyní si povězme něco o systému turnaje:
Systém turnaje - upravený "švýcar":
- 2x5x2 kol - Každé kolo obsahuje dvě partie proti jednomu soupeři (jednou bílými, druhou černými), soupeří se mohou opětovně utkat po pěti kolech
- Tempo partie: 3 dny na tah
- partie by měly být označeny písmeny MJH a měsícem kola, výše nasazený hráč posílá co možná nejdříve odkazy na partie organizátorovi turnaje
- Výsledky partie posílá organizátorovi vítěz, v případě rovné remízy bílý, nebo podle domluvy soupeřů
- průběžné pořadí se stanovuje podle průměru bodu na partii, nikoliv podle jejich součtu 
(výhoda - v čase rozlosování mohou mít hráči různý počet ukončených partií, u součtu bodů by tato skutečnost mohla být problémem, u průměru ani tak ne)
- kola budou začínat první víkend v měsíci, při čemž si organizátor vyhrazuje právo odložit rozlosování podle svých časových možností.
- pomocná kriteria: První pomocné hodnocení je skóre vzájemného utkání (jestliže například hráč aaa v souboji s hráčem bbb dosáhne dvakrát na lepší remízu, pak zvítězí 2:1 a získá jeden bod do pomocného hodnocení. Skončí-li jejich souboj vyrovnaně, zapíšou si oba po půlce bodu). Druhým pomocným hodnocení jsou "klasické" šachové body. 
- hráč, který bez omluvy prohraje obě své partie v rámci jednoho kola na čas do dvacátého tahu, bude z turnaje vyloučen, výsledek tohoto kola se vítězi nezapočítá, jeho průměr tedy zůstany stejný.
- v případě lichého počtu hráčů dostane volný los hráč, který v turnaji vede, v případě bodové rovnosti to bude hráč s nižším startovním číslem - vyšší nasazený. Tento hráč dostane 2x3,5 bodu. Tuto výhodu může mít pouze jednou za celý turnaj. (Princip tohoto ustanovení spočívá v tom, že výhodu kontumačních bodů získá ten, kdo si ji vybojuje za šachovnicí, během turnaje, případně před ním).
- rozlosování se bude vždy opírat o nasazení do turnaje, kdy nejsilnější hráč bude hrát s nejslabším možným ze skupiny stejného, nebo podobného průměru bodů. Výzvu pak posílá vyšší nasazený hráč hráči níže nasazenému.
- organizátor si vyhrazuje právo turnaj ukončit po pátém dvojkole, změní-li se jeho časové možnosti, případně předá organizování turnaje případnému dobrovolníkovi..
- každý hráč musí být členem skupiny "turnaj se speciálním bodovým ohodnocením" - http://www.chess.com/groups/home/turnaj-se-speciaacutelniacutem-bodovyacutem-hodnoceniacutem
- 1. kolo začne první víkend v lednu, přihlášky přijímám do 30.12.
- nasazovat se bude podle Ela v okamžiku registrace hráče do turnaje
- prvních pět - sedm hráčů dostane jako chess.com trofej bílou holubici - podle počtu účastníku turnaje
- v červenci a v srpnu se nová kola rozlosovávat (pravděpodobně) nebudou, čas se využije k dohrání rozehraných partií.
- turnaj je OPEN pro všechny věkové i Elové kategorie
- k započnutí turnaje se musí zaregistrovat minimálně 17 hráčů. 

Systém druhého ročníku bude obtížnější na administraci než ročník první, proto bych rád případné hráče poprosil o větší spolupráci, zejména co se týče zasílání linků k partiím a jejich výsledkům. Minule jsem procházel pprofily jednotlivých hráčů a nacházel nenahlášené rozehrané partie k turnaji, v druhém ročníku to už nebude takto možné. 
Pravidla jsou samozřejmě otevřena k diskuzi, případné připomínky, které budou mít širší ohlas, rád zapracuji.
Přihlášky mi prosím zasílejte, budete-li mít zájem se turnaje zúčastnit, formou osobní zprávy. Během měsíce pak vytvořím googlovský document, který zde a ve skupině nasdílím.
Děkuji za pozornost a přeji hodně radosti ze hry!
Quokam.