امام علی ع

 

 


 1

تلخی دنیا شیرینی آخرت است و شیرینی دنیا تلخی آخرت


2

از گریختن نعمت ها برخذر باشید زیرا هر فرار کننده ای بر نمی گردد


3

پشیمانی میوه ی تفریط است و سلامت محصول احتیاط 


4

اگر از چیزی ترسیدی در همان چیز وارد شو زیرا شدت ناراحتی پرهیز و خویشتن داری از آن ، بزرگتر از آن است که می ترسی


5

مردم دشمن چیزی هستند که آن را نمی دانند


 6

هر کس حق کسی را ادا کند که حق او را ادا نمی کند ، او را پرستیده است


7

غصه نصف پیری است 


8

 هنگامی که بر دشمنت پیروز شدی عفو و بخشش را شکر غلبه بر او قرار بده


9

 هنگامی که مقدمات نعمت ها به شما رسید با کمیِ سپاسگذاری  دنباله ی آن ها را از دست مدهید


10

هر کس که افسار خود را به آرزوهایش بسپارد به وسیله ی اجل از پای در آید


11 

مادامی که دردت با تو می سازد تو هم با دردت بساز


12 

آدم نیکوکار از خود کار، بهتر و عامل شر از خود شر، بدتر است


13

 هرکس آنچه را که مردم از شنیدن آن کراهت دارند اظهار کند درباره ی او آنچه را که نمی دانند خواهند گفت


14

 با آن عبادات مستحب که به واجبات ضرر می زند نمی توان به خدا نزدیک شد

 


15

سپاسگزاری بیش از شایستگی، چابلوسی است و کوتاهی ورزیدن از اندازه ی شایستگی یا از ناتوانی است یا از حسادت

 


16

هر کسی دو شریک در مال دارد : وارث و حوادث

 


17

حکومت و قدرت سلطان ، نگهبان خدا در روی زمین است

 


18

قطعی است که خداوند سبحان در اموال توانگران، معاش فقرا را قرار داده است در نتیجه هیچ فقیری گرسنه نماند مگر این که توانگری به همان مقدار از مال فقیر بهره مند شد و خداوند متعال آنان را در مورد این ظلم بازخواست خواهد کرد

 


19

از معصیت ورزیدن به خدا در خلوت ها تقوی بورزید و اجتناب کنید زیرا شاهد خود حاکم است

 


20

به شخصی که به ضرر دشمنش می کوشید به وسیله ی چیزی که برای خود او ضرر داشت فرمود: جز این نیست که تو مانند کسی هستی که نیزه را در خود فرو میبرد تا کسی که در مرکبی پشت او سوار شده است بکشد

 


21

دوستان تو بر سه قسمند و دشمنان تو نیز بر سه قسمند: پس دوستان تو عبارتند از دوست تو و دوستِ دوستِ تو و دشمنِ دشمن تو، و دشمنان تو عبارتند از دشمن تو و دشمن دوست تو و دوست دشمن تو

 


22

دو گرسنه هستند که هرگز سیر نمی شوند : جوینده علم و جوینده ی دنیا

 


23

هرکس بدون آشنایی با فقه به تجارت پرداخت خود را در معرض ربا قرار داد

 


24

اندکی که دوام داشته باشد بهتر از بسیاری است که مایه ی ملالت و تنگدلی باشد

 


25

بزرگترین حسرت ها در روز قیامت حسرت مردی است که مالی را از راهی خلاف اطاعت خداوندی بیندوزد پس از وی مردی آن مال را از او ارث ببرد که آن را در اطاعت خداوند سبحان مصرف کند و از همین راه داخل بهشت شود و آن شخص اول که مال را اندوخته بود به خاطر همان مال داخل آتش شود

 


26

آنچه را نمی دانی مگو بلکه هر آنچه راهم می دانی مگو زیرا خداوند سبحان برای اعضای تو تکالیفی را مقرر فرموده و در روز قیامت به وسیله ی آن ها بر تو احتجاج می کند

 


27

از آن حضرت در مورد مسافت ما بین مشرق و مغرب سؤال شد فرمود: مسیر یک روز آفتاب

 


28

به آن حضرت عرض کردند: عاقل را برای ما توصیف فرما. آن حضرت فرمود: عاقل کسی است که هر چیز  را در محل خود قرار می دهد. سپس گفته شد: جاهل را برای ما توصیف فرما. فرمود: توصیف کردم

 


29

در آن هنگام که توانایی بیشتر شود اشتها {یا شهوت} کم شود

 


30

کرامت نفس مهرانگیزتر از خویشاوندی است

 


31

موقعی که فقیر شدید به وسیله ی صدقه با خدا تجارت کنید

 Post your reply: