Shredder Chess Mediumと対戦しました。

raika1jp
raika1jp
Jan 15, 2014, 4:21 AM |
0