شعر سیاه

sahba
sahba
Dec 5, 2013, 1:29 PM |
1

یه روز یه سیا

یه ستاره رو با دستاش گرفت

ول کنت نیستم تا سفید نشم

ستاره اونو

سفید کرد و رفت

اینه که دیگه

این ستاره‌ها

طرفای شب

آفتابی می‌شن

 

کامینگز