هوای ببری!؟

sahba
sahba
Dec 13, 2014, 12:44 AM |
1
صدای رُپ رُپ پای گوزن می‌آید
برو به لانه کبوتر، برو هوا ببری است
شعر از بابک لطیفی
تابلو از آثار مرتضا خبازیان زاده
سوال: حقیقتا ً دوست دارم بدانم هوای "ببری" چه‌جور هوایی است؟
بعد از نوشت: این تابلو را خیلی دوست دارم