جملات شطرنجی

sahraro
sahraro
Nov 28, 2014, 7:34 AM |
0

 کاری کنیم که آموزشمان سرشاراز ایده ها باشد،پیش از این فقط یکمشت اطّلاعات بود  

آناتول فرانس