پدر

sarmadkhalesi
sarmadkhalesi
Nov 4, 2013, 4:07 AM |
3

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Namayeshe%20Ehsas%2015/3.jpg

 

پدر..
همون کسیست که لرزش دستش
دیگه چیزی ازچای توی استکان باقی نگذاشته
ولی بهت میگه به من تکیه کن
وتو انگارکوه را پشتت داری