x
Chess - Play & Learn

Chess.com

FREE - In Google Play

FREE - in Win Phone Store

VIEW

فرصت را غنیمت بشماریم

sarmadkhalesi
Nov 5, 2013, 5:26 AM 4

در هر 3 ثانیه یکی تو دنیا می میره ...

1،2،3 الان یکی مرد!!!

یادت باشه یکی از این سه ثانیه ها سهم ماست !!!

پس قبل از اینکه به 3 برسیم قدر نعمت زندگی رو بدونیم

و برای زندگی ابدی توشه بیندوزیم ...

یک ... دو ... سه ...

 

جملات زیبا گیله مرد

همگی آماده : زندگی شروع شد ، حالا یک ، یک و نیم ؛  دو ، دو و نیم ؛ سه ... و تمام .


Online Now