x
Chess - Play & Learn

Chess.com

FREE - In Google Play

FREE - in Win Phone Store

VIEW
DiVaaaRe

DiVaaaRe

ShAaAaApi
Feb 21, 2013, 5:02 AM 8 «دیواره»


عشق تابر«دل» بیچاره فروریختنی ست

دل اگرکوه! به‌ یکباره فروریختنی ست  


خشت برخشت برای چه به هم بگذارم

من که می دانم دیواره فروریختنی ست


آسمانی شدن ازخاک بریدن می خواست 

بی سبب نیست که فواره فروریختنی ست


اززلیخای درونت بگریز ای یوسف 

شرم این پیرهن پاره فروریختنی ست


هنرآن است که عکس تو بیفتد در ماه

ماه در آب که همواره فروریختنی ست 


                                                                                                           « فاضل نظری»
Online Now