چشم ما روشن

shazde
shazde
Sep 9, 2013, 10:08 AM |
4

همیشه فکر می کردم آدم روز تولدش باید خوشحال باشه یا ناراحت ؟ از اینکه یک سال دیگه از عمرمون پشت سر گذاشتیم و آیا کاری کردیم که واقعا مفید باشیم یا خیر.

 دلم به این فکر هست هرچند همه عزیزای آدم با خوشحالی به آدم تبریک میگن ، هدیه می گیرند و خیلی کارهای دیگه،  ولی دوست دارم خدایا بدونم کاری کردم که مورد تشویق و تبریک شما هم قرار بگیرم هنوز هم در باره من میگی فتبارک الله احسن الخالقین . خدایا ما دست بالا میگیریم چون می دونیم  با کریمان کارها دشوار نیست

دوش با ما گفت پنهان کاردانی تیز هوش

وز شما پنهان نشاید کرد سر می فروش

 گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع

سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت کوش

......

ساقیا می ده که رندیهای حافظ فهم کرد

  آصف صاحب قران جرم بخش عیب پوش


دیشب همه بهم گفتن تولدت مبارک ...